PX : code

Turkish Date Format by Berk Demir
Download this code


<?php

function turkish_date($parameter) { 

/* Start of function | Fonksiyonun başlangıcı */

/* function turkish_date
 * 
 * Berk Demir <berk@linux.org.tr>
 * bdd - 2000
 * 
 * English : Function that returns a string, includes, 
 *           Turkish Date format with char. type months and weekday names.
 * 
 * How to use ? :
 * Include the funtion code into your php source code. Call the function
 * and get its return value to a variable.
 * 
 * Example :
 * $turkishdate = turkish_date();
 *
 * The content of the $turkishdate will be "8 Nisan 2000, Cumartesi" in  
 * example...
 *
 * Passing parameters :
 * If you just need the month or weekday, or day  or year...
 * Function can return you just the part you want. To do this, you must pass
 * a parameter to the function.
 *
 * How ? :
 * $value=turkish_date("hg"); will return just the weekday name.
 * 
 * Other avaliable paramaters are :
 * "a" -> Name of the month
 * "g" -> day
 * "y" -> year
 *
 * If you don't pass any parameter, you'll get the full date. Like in the  *  * example above.
 *
 * -------------------------------------------------------------------------
 *
 * Türkçe : Ay ve haftanın gününün yazı ile yazıldığı tarih formatını içeren
 *          bir string'i döndüren fonksiyon.
 * 
 * Örnek Çıktı : 8 Nisan 2000, Cumartesi
 * 
 * Nasıl Kullanılır ? :
 * Yazdığınız kod içine fonksiyonu dahil ediniz ve kod içinde çıktıyı başka
 * bir değişkene atamak için :
 *
 * $tarih = turkish_date();
 * 
 * yazabilirsiniz. Artık $tarih değişkeni istenilen formatta tarihi  
 * içermektedir.
 *
 * Parametre gecirmek :
 * Eğer sadece hafatnın gününü veya ay ismmin veya günü veya yılı almak  
 * isterseniz fonksiyonuna parametre geçirmeniz gerekecektir.
 *
 * Nasıl ?:
 * $value=turkish_date("hg"); Bu sekilde cagirilirsa, sadece haftanin gunu  
 * dönecektir.
 *
 * Diğer parametreler:
 * "a" -> Ay ismi
 * "g" -> Gün
 * "y" -> Yıl (4 haneli)
*/

$weekdays[0] =  "Pazar";     
$weekdays[1] =  "Pazartesi"
$weekdays[2] =  "Salı"
$weekdays[3] =  "Çarşamba"
$weekdays[4] =  "Perşembe"
$weekdays[5] =  "Cuma"
$weekdays[6] =  "Cumartesi"

$months[1]  =  "Ocak"
$months[2]  =  "Şubat"
$months[3]  =  "Mart"
$months[4]  =  "Nisan"
$months[5]  =  "Mayıs"
$months[6]  =  "Haziran"
$months[7]  =  "Temmuz"
$months[8]  =  "Ağustos"
$months[9]  =  "Eylül"
$months[10] =  "Ekim"
$months[11] =  "Kasım"
$months[12] =  "Aralık"


$haftagunu date"w"); 
$ay date"m"); 
$yil date("Y"); 
$gun date("d"); 

/* Ay degiskeni iki halneli deldiginden dolayi, 
 * 10 dan kucuk olanlari kontrol ediyoruz.
 */

    
if($ay 10)
           
$ay_n=substr($ay,1,1);
    else
       
$ay_n=$ay;

  switch(
$parameter) {

    case 
"hg":
      
$output $weekdays[$haftagunu];
     break;
    case 
"g":
     
$output $gun;
     break;
    case 
"a":
     
$output $ay_n;
     break;
    case 
"y":
     
$output $yil;
     break;
    default: 
     
$output=($gun" ".$months[$ay_n]. " ".$yil", ".$weekdays[$haftagunu]); 
     break;
  } 
/* End of switch | switch 'in sonu */

return $output;

/* End of Function | Fonksiyonun sonu */

?>

Comments or questions?
PX is running PHP 5.2.17
Thanks to Miranda Productions for hosting and bandwidth.
Use of any code from PX is at your own risk.